Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write the missing letters

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
1. _ _ n2. eras _ _3. p _ _ cil4. b _ _ _

Exercise 2: Read and color

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh1. It’s a blue book
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh2. It’s a brown and black rubber
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh3. It’s a green pen
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh4. It’s a yellow pencil

Exercise 3: Look and write

Yes , it isNo , it isn’t.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

1. Is it a picture?

2. Is it a room?

3. Is it an apple?

4. Is it a lemon?

________________________________________________________________

Exercise 4: Circle the odd one out

1. A. one

B. three

C. pink

D. ten

2. A. apple

B. banana

C. mango

D. hat

3. A. Amy

B. Lisa

C. What

D. Ben

4. A. five

B. pencil

C. nine

D. four

5. Hello

B. Bye

C. Hi

D. Hey!

Exercise 5: Order the words:

1. her/ Are/ sandals?/ these

________________________

2. aren’t./ No, / they

________________________

3. mom?/ Where/ your/ is

________________________

4. nurse?/ a/ Is/ she

________________________

5.doctor/ father/ My/ a/ is

________________________

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3

Exercise 1: Look and write the missing letters

1. Pen

2. Eraser

3. Pencil

4. Book

Exercise 2: Read and color

1. Đây là quyển sách màu xanh da trời

2. Đây là cục tẩy màu nâu và đen

3. Đây là bút bi màu xanh lá cây

4. Đây là bút chì màu vàng

Exercise 3: Look and write

1. Yes, it is

2. No, it isn’t

3. No, it isn’t

4. Yes, it is

Exercise 4: Circle the odd one out

1. C

2. D

3. C

4. B

5. B

Exercise 5: Order the words:

1. Are these her sandals?

2. No, they aren’t

3. Where is your mom?

4. Is she a nurse?

5. My father is a doctor

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm