Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là dạng đề trực tuyến bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác nhau, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4 nằm trong bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 trên VnDoc.com. Đây là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Match
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhA. milk
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhB. queen
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhC. baby
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhD. puppet
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhE. papaya
 • 1.
  B
 • 2.
  D
 • 3.
  E
 • 4.
  C
 • 5.
  A
 • Exercise 3: Choose the pictures that begin with the /b/ sound
 • Exercise 4: Order the words
 • 1. name/ is/ What/ your/ mother’s/?
  What is your mother’s name?
 • 2. How/ mother/ your/ is/ old/?
  How old is your mother?
 • 3. favourite/ your/ What/ is/ toy/?
  What is your favourite toy?
 • 4. Are/ books/ her/ there/ table/ the/ on/?
  Are there her books on the table?
 • 5. Where/ pens/ are/ his?
  Where are his pens?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.184
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm