Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1 là dạng đề trực tuyến bao gồm các dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1 nằm trong bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1

Tham khảo thêm:

 • Exercise 1: Look and write
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
  1.2.3.
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
  4.5.6.
 • 1.

  Frog
 • 2.

  Kite
 • 3.

  Rabbit
 • 4.

  Horse
 • 5.

  Doll
 • 6.

  Snake
 • Exercise 2: Write

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

 • 1.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Hair
 • 2.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Eyes
 • 3.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Ears
 • 4.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Nose
 • 5.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Mouth
 • 6.

  1 h _ i _

  2 e _ es

  3 ea _s

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4 n o _ e

  5 m _ _ th

  6 t _ _ th

  Teeth
 • Exercise 3: Order the words
 • 1. are/ How/ you?
  How are you?
 • 2. her/ Are/ socks?/ these
  Are these her socks?
 • 3. a/ He’s/ pilot.
  He’s a pilot.
 • 4. your/ are/ Where/ mum and dad?
  Where are your mum and dad?
 • 5. lunch/ haven’t/ got/ a/ box./ I
  I haven’t got a lunch box.
 • Exercise 4: Write “A” or “An”
 • 1. ____ cat
  a
 • 2. ____ umbrella
  an
 • 3. ____ egg
  an
 • 4. ____ tree
  a
 • 5. ____ bed
  a
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
43 3.866
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm