Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Anh - Tuần 25 là dạng đề trực tuyến bao gồm các dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. 

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Anh là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh tự luyện tại nhà, củng cố kiến thức được học một cách hiệu quả nhất. Phần luyện tập online sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25.

Tham khảo thêm:

 • 1. Match

  Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25
  Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25

 • 1.
  Điền đáp án là các chữ cái a, b, c... tương ứng
  e
 • 2.
  d
 • 3.
  g
 • 4.
  b
 • 5.
  a
 • 6.
  c
 • 7.
  h
 • 8.
  f
 • 2. Circle a, b or c.

  Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 3. Write

  Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 25

 • 1.
  Các em điền đầy đủ cả từ chứa chữ cái còn thiếu
  ten
 • 2.
  sea
 • 3.
  rubbers
 • 4.
  robots
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 1.331
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm