Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 - Đề 1

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 26 là đề ôn tập trực tuyến bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận khác nhau, là tài liệu hữu ích giúp các em ôn lại kiến thức được học trong tuần 25 hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 26 được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài. Bài tập có tính điểm trong quá trình các em làm nên sau khi làm xong các em sẽ biết được kết quả bài làm của mình, ngoài ra, đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

 • Phần 1.
 • 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

  Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 - Đề 1

 • 30 : 5 =
 • 15 : 5
 • 40 : 5 =
 • 35 : 5 =
 • 20 : 5 =
 • 45 : 5 =
 • 2. Chọn các hình vẽ đã tô màu 1/5 hình đó
  Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 - Đề 1
 • Phần 2.
 • 3. Lớp 2B có 35 học sinh xếp đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
  Mỗi hàng có ........ học sinh.
  7
  Mỗi hàng có số học sinh là: 35 : 5 = 7 hàng
  Đáp số: 7 hàng
 • 4. Lớp 2C có 35 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 5 học sinh. Hỏi lớp 2C xếp thành bao nhiêu hàng?
  Lớp 2C xếp thành..........  hàng.
  7
  Lớp 2C xếp thành số hàng là:
  35 : 5 = 7 hàng
  Đáp số: 7 hàng
 • 5. Tính:
 • a) 5 x 4 : 2 =
  10
 • b) 4 x 5 : 2 =
  10
 • c) 15 : 3 x 4 =
  20
 • d) 30 : 5 : 2 =
  3
 • 6. Tính:
 • a) 5 x 7 + 9 =
  44
 • b) 4 x 9 – 8 =
  28
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
24 1.877
Sắp xếp theo
  Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm