Đề luyện trực tuyến lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 28/04)

Học trực tuyến lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt

VnDoc gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 2 ngày 28/04 bao gồm các bài tập cơ bản môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhằm giúp các em học sinh có thể học bài tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu tài liệu Học trực tuyến lớp 2. Đây là các bài luyện trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và biết kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 54

Lưu ý: Để làm bài test, mời các bạn nhấn vào chữ Bắt đầu ngay ở dưới

Mời các em làm thêm Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề 4 - Nghỉ dịch Covid-19 (từ 20/4 đến 25/4)

 • 1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán
 • Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

  a) 10 dm 8 cm =..... cm

 • b) 5dm 6 cm =……cm
 • Câu 2: Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là:
 • Câu 3: Số liền sau của 99 là số:
 • Câu 4: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:
 • Câu 5: Tính:
 • a) 3 x 6 + 12 = ……………
  30
 • b) 4 x 7 + 38 = ………
  66
 • c) 3 x 8 – 24 = .......
  0
 • Câu 6. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?
  Số học sinh của lớp 2A là ..... bạn.
  36
  Số học sinh của lớp 2A là:
  9 x 4 = 36 bạn
  Đáp số: 36 bạn
 • Câu 7. Mỗi học sinh mượn 5 quyển truyện. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển truyện?
  7 học sinh mượn ....... quyển truyện.
  35
  7 học sinh mượn số quyển truyện là:
  7 x 5 = 35 quyển
  Đáp số: 35 quyển truyện
 • 2. Phiếu ôn tập ở nhà môn Tiếng Việt
 • 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
  Đáp án đúng: b, d, e
 • 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:
 • 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:

  Từ cần điền: nâng, cháu, hiền, kính

 • – Thương con quý ….
  Chỉ điền từ còn thiếu
  cháu
 • – Trên … dưới nhường.
  kính
 • – Chị ngã em … .
  nâng
 • – Con … cháu thảo.
  hiền
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 2.269
Sắp xếp theo
  Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm