Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 21 Online

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 21 là đề luyện tập trực tiếp, giúp các em nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học Toán lớp 2 được học trong tuần 21. Sau đây mời các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con làm bài.

Hệ thống Bài tập cuối tuần lớp 2 do VnDoc đăng tải sẽ là bộ tài liệu hữu ích giúp các em học sinh tự luyện tại nhà, củng cố kiến thức được học một cách hiệu quả nhất. Dạng bài tập dưới dạng trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Bài tập cũng có hướng dẫn giải chi tiết, các em có thể tham khảo cách giải để hiểu cách làm bài hơn.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 21

Luyện thêm: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 21 Online

Tham khảo thêm:

 • Bài 1: Tính
 • 3 x 5 + 4 =
  19
 • 9 x 4 =
  36
 • 2 x 3 + 5 x 1 =
  11
 • 6 x 5 - 8 =
  22
 • 5 x 5 + 3 x 7 =
  46
 • Bài 2. Mỗi bao đường cân nặng 3kg. Hỏi 7 bao đường như thế cân nặng tất cả bao nhiêu kilogam?

  7 bao đường cân nặng: ........... (kg)

  21

  7 bao đường cân nặng:

  3 x 7 = 21 (kg)
  Đáp số: 21 kg

 • Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
 • a.
  4 x 4 … 9 x 5
 • b. 2 x 6 … 8 x 4
 • c.
  5 x 6 … 7 x 3
 • d. 7 x 4 … 4 x 7
 • e.
  5 x 8 … 8 x 5
 • f.
  6 x 4 … 4 x 9
 • g.
  7 x 2 … 6 x 3
 • h.
  5 x 8 … 5 x 4
 • Bài 4: Tìm x?
 • a.
  x + 29 = 5 x 9
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  16
  x + 29 = 5 x 9
  x + 29 = 45
  x = 16
 • b.
  38 + x = 5 x 8
  x = .........
  2
  38 + x = 5 x 8
  38 + x = 40
  x = 40 - 38
  x = 2
 • c.
  x - 8 = 4 x 8
  x = .........
  40
  x - 8 = 4 x 8
  x - 8 = 32
  x = 40
 • d.
  72 - x = 5 x 7
  x = .........
  37
  72 - x = 5 x 7
  72 - x = 35
  x = 37
 • Bài 5: Một hình vuông có một cạnh dài 8cm. Hỏi bốn cạnh hình vuông đó dài bao nhiêu cm?
  Trả lời: Bốn cạnh hình vuông đó dài .......cm
  32
 • Bài 6: Viết tiếp vào dãy số
  a, 27, 24, 21, …., …., …., ….., ….., 3.
  Chỉ điền những số còn thiếu, giữa các số cách nhau bằng dấu phẩy
  18, 15, 12, 9, 6
 • b, 36, 32, …., …., …., …., 12
  Chỉ điền những số còn thiếu, giữa các số cách nhau bằng dấu phẩy
  28, 24, 20, 16
 • Bài 7:
 • a, Nhà bạn Hà nuôi 5 con chó. Hỏi có tất cả có bao niêu cái chân?
  Trả lời: 5 con chó có tất cả ....... cái chân.
  20
  5 con chó có tất cả số chân là:
  5 x 4 = 20 (chân)
  Đáp số: 20 chân
 • b, Tìm hai số có tích là 36 và hiệu là 5.
  Hai số cần tìm là: ...... và .............
  Điền 2 số cách nhau bằng dấu chấm phẩy, ví dụ: 2; 5
  9; 4 4; 9
 • c. Tìm hai số có tổng bằng 3 và có tích bằng 2.
  Điền 2 số cách nhau bằng dấu chấm phẩy, ví dụ: 2; 5
  1; 2 2; 1

  Ta có:

  3 = 0 + 3

  3 = 1+2

  Trường hợp thứ nhất: 0 x 3 = 0 (không nhận)

  Trường hợp thứ hai:  1 x 2 = 2 (nhận)

  Vậy hai số cần tìm là 1 và 2.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
130 12.516
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

  Xem thêm