Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 20 Online

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 nâng cao Tuần 20 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 có đáp án dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài nâng cao khác nhau.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 20 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2\mathop \to \limits^{ \times 3} .... là:

 • Câu 2: Thừa số thứ nhất là số liền trước số 4, thừa số thứ hai là số lớn nhất có một chữ số. Tích của hai số là:
 • Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 x 7 – 18 …. 10 là:
 • Câu 4: Phép tính nào dưới đây sai?
 • Câu 5:Một tuần lễ bạn Hoa đi học 5 ngày. Vậy 4 tuần tuần lễ bạn đi học:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tính
 • 5 x 5 + 4 x 2 =
  33
 • 2 x 3 + 3 x 3 =
  15
 • 5 x 7 – 4 x 3 + 2 x 4 =
  31
 • 2 x 3 + 3 x 3 =
  31
 • 4 x 6 + 2 x 7 – 3 x 8 =
  14
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • X + 13 = 5 x 6
  X = 
  17

  X + 13 = 5 x 6

  X + 13 = 30

  X = 30 – 13

  X = 17

 • X – 14 = 2 x 5
  x = 
  24

  X – 14 = 2 x 5

  X – 14 = 10

  X = 10 + 14

  X = 24

 • X – 12 = 4 x 3
  X = 
  24

  X – 12 = 4 x 3

  X – 12 = 12

  X = 12 + 12

  X = 24

 • X + 9 = 5 x 7
  X = 
  26

  X + 9 = 5 x 7

  X + 9 = 35

  X = 35 – 9

  X = 26

 • Bài 3: Nhà Lan có 8 hộp bánh, mỗi hộp gồm 5 gói bánh. Mẹ Lan mua thêm 10 gói bánh nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu gói bánh?
  Nhà Lan có tất cả ....... gói bánh.
  50

  Số gói bánh trong 8 hộp bánh là:

  5 x 8 = 40 (gói bánh)

  Số gói bánh nhà Lan có là:

  40 + 10 = 50 (gói bánh)

  Đáp số: 50 gói bánh

 • Bài 4: Một lớp học gồm có hai tủ sách. Tủ sách thứ nhất gồm có 8 ngăn, mỗi ngăn có 4 quyển sách. Tủ sách thứ hai gồm có 7 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển sách. Tính số quyển sách lớp học có.

  Số quyển sách lớp học có là: ..........  (quyển sách)

  67

  Tủ sách thứ nhất có số quyển sách là:

  4 x 8 = 32 (quyển sách)

  Tủ sách thứ hai có số quyển sách là:

  5 x 7 = 35 (quyển sách)

  Số quyển sách lớp học có là:

  32 + 35 = 67 (quyển sách)

  Đáp số: 67 quyển sách

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 1.702
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

Xem thêm