Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 10 online

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 nâng cao Tuần 10 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 có đáp án dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài nâng cao khác nhau.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 10 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Giá trị của X thỏa mãn X + 25 = 51 là:
 • Câu 2: Phép tính 12 + 39 – 35 có kết quả là:
 • Câu 3: Biết số bị trừ là số liền sau của số 80 và số trừ là số liền trước của số 60. Vậy hiệu bằng:
 • Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
 • Câu 5: Bạn Hà có 11 cái bút. Bạn Hà cho bạn Minh 5 cái bút. Số bút bạn Hà còn lại là:
 • II. Phần tự luận
 • II. Phần tự luận
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a) 21 + 24 – 44 =
  1
 • b) 33 + 18 – 25 =
  26
 • c) 37 + 46 – 52 =
  31
 • d) 31 – 25 + 24 =
  30
 • Bài 2: Tìm X
 • a) X + 30 = 46 + 44
  x = .....
  60
  a) X + 30 = 46 + 44

  X + 30 = 90

  X = 90 – 30

  X = 60
 • b) X + 25 = 33 + 18
  X = 
  26
  b) X + 25 = 33 + 18

  X + 25 = 51

  X = 51 – 25

  X = 26
 • c) X + 15 = 26 + 15
  X =
  26
  c) X + 15 = 26 + 15

  X + 15 = 41

  X = 41 – 15

  X = 26
 • d) X + 33 = 27 + 28
  X =
  22
  d) X + 33 = 27 + 28

  X + 33 = 55

  X = 55 – 33

  X = 22
 • Bài 3: Mẹ có 20 quả táo. Mẹ chia cho bạn Hà 9 quả táo, cho bạn Cúc 6 quả táo. Tính số táo mẹ còn lại?
  Số táo mẹ còn lại sau khi chia cho Hà và Cúc là: ........... (quả táo)
  Điền kết quả cuối cùng
  5
  Số táo mẹ còn lại sau khi chia cho Hà là:

  20 – 9 = 11 (quả táo)

  Số táo mẹ còn lại sau khi chia cho Hà và Cúc là:

  11 – 6 = 5 (quả táo)

  Đáp số: 5 quả táo
 • Bài 4: a) Tìm hiệu giữa số tròn chục lớn nhất và số lẻ bé nhất có 1 chữ số. b) Tìm tổng giữa số liền sau của số 47 và số liền trước của số 19.
 • a) Hiệu giữa số tròn chục lớn nhất và số lẻ bé nhất có 1 chữ số là: .........
  89
  a) Hiệu giữa số tròn chục lớn nhất và số lẻ bé nhất có 1 chữ số là:

  90 – 1 = 89

  Đáp số: 89
 • b) Tổng giữa số liền sau của số 47 và số liền trước của số 19 là: .........
  66
  b) Tổng giữa số liền sau của số 47 và số liền trước của số 19 là:

  48 + 18 = 66

  Đáp số: 66
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 1.106
Sắp xếp theo
  Toán lớp 2 Xem thêm