Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 20

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 20 là đề luyện tập trực tuyến, bao gồm nhiều dạng bài tập Toán khác nhau, giúp các em nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học Toán lớp 2 được học trong tuần 20. Sau đây mời các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con làm bài.

Bài tập cuối tuần lớp 2 được giới thiệu trên VnDoc là bộ tài liệu hữu ích giúp các em học sinh tự luyện tại nhà, củng cố kiến thức được học một cách hiệu quả nhất. Dạng bài tập dưới dạng trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Bài tập cũng có hướng dẫn giải chi tiết, các em có thể tham khảo cách giải để hiểu cách làm bài hơn.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 20.

Tham khảo thêm:

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 2

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 2 (số 2)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 21

 • Bài 1: Thực hiện dãy tính:
 • 5 x 6 – 9 =
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  21
 • 4 x 9 + 7 =
  43
 • 4 x 3 + 9 =
  21
 • 8 x 2 + 5 =
  21
 • 5 x 7 + 8 =
  43
 • 7 x 4 – 9 =
  19
 • 3 x 9 – 8 =
  19
 • 2 x 6 – 8 =
  4
 • Bài 2. Tìm x?
 • x + 9 = 5 x 8
  x + 9 = 5 x 8
  x = .......
  31
  x + 9 = 5 x 8
  x + 9 = 40
  x = 40 - 9
  x = 31
 • 8 + x = 4 x 6
  x = ......
  16
  8 + x = 4 x 6
  8 + x = 24
  x = 24 - 8
  x = 16
 • x – 18 = 4 x 7
  x = ......
  46
  x – 18 = 4 x 7
  x – 18 = 28
  x = 28 + 18
  x = 46
 • 90 – x = 5 x 7
  x = .........
  55
  90 – x = 5 x 7
  90 – x = 35
  x = 90 - 35
  x = 55
 • Bài 3. Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau: Đúng ghi Đ; sai ghi S
 • a) 3 x 4 = 4 + 4 + 4 …
  Đáp án đúng: 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3
 • b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 …
 • c) 3 x 5 = 5 + 5 + 5 …
  Đáp án đúng là: 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3
 • d) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 …
 • Bài 5: Bài toán:

  Nhà Nga nuôi 6 con mèo và 4 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân mèo và gà?
  Trả lời:
  6 con mèo và 4 con gà có tất cả ........ chân

  32
  Có tất cả số chân mèo và gà là:
  6 x 4 + 4 x 2 = 32 (chân)
  Đáp số: 32 chân
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 2.177
Sắp xếp theo
  Toán lớp 2 Xem thêm