Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 9 online

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 nâng cao Tuần 9 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 có đáp án dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài nâng cao khác nhau.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 9 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 100?
 • Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X + 12 = 34 là:
 • Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12l + 34l + 25l = ….l là:
 • Câu 4: Số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 1 là:
 • Câu 5: Số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số, tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a) 11 + 24 + 53 =
  88
 • b) 36 + 27 – 20 =
 • c) 18l + 12l – 20l =
  10l
 • d) 98l – 12l – 40l =
  46l
 • Bài 2: Tìm X
 • a) X + 46 = 12 + 66
  X = ...........
  Điền kết quả cuối cùng
  32
  a) X + 46 = 12 + 66

  X + 46 = 78

  X = 78 – 46

  X = 32
 • b) X + 24 = 13 + 72
  X = ..........
  61
  b) X + 24 = 13 + 72

  X + 24 = 85

  X = 85 – 24

  X = 61
 • c) X + 3 = 4 + 5
  X = ..........
  6
  c) X + 3 = 4 + 5

  X + 3 = 9

  X = 9 – 3

  X = 6
 • d) X + 12 = 30 + 44
  X = ...........
  d) X + 12 = 30 + 44

  X + 12 = 74

  X = 74 – 12

  X = 62
 • Bài 3: Trong một phép tính, biết số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 7, số hạng thứ hai là số tròn chục liền trước số 45. Hãy tìm tổng của phép tính đó.
  Tổng của phép tính là: ..........
  56
  Số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 7 là 16.

  Số tròn chục liền trước số 45 là 40.

  Tổng của phép tính là:

  16 + 40 = 56

  Đáp số: 56
 • Bài 4: Cây táo có 58 quả, cây bưởi có ít hơn cây táo 16 quả, cây chanh có nhiều hơn cây bưởi 7 quả. Tính số quả có ở cây bưởi và cây chanh.
  Số quả ở cây bưởi và cây chanh là: ...........  (quả)
  91
  Cây bưởi có số quả là:

  58 – 16 = 42 (quả)

  Cây chanh có số quả là:

  42 + 7 = 49 (quả)

  Số quả ở cây bưởi và cây chanh là:

  42 + 49 = 91 (quả)

  Đáp số: 91 quả
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 995
Sắp xếp theo
  Toán lớp 2 Xem thêm