Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 16/4)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 16/4 là đề luyện trực tuyến cho các em luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đề tiếng Anh với nhiều dạng bài tập khác nhau như tìm từ khác loại, sắp xếp câu, giúp các em ôn tập hiệu quả trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhằm mang tới cho các em học sinh tiểu học kênh học tập online hữu ích trong thời gian học sinh nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 16-04

Mời các em luyện tập với môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 tại đây: Đề luyện trực tuyến lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 16/04)

 • Task 1. Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Task 2. Rearrange.
 • 1. ‘s / snowing. / It
  It's snowing.
 • 2. some/ have/ soup.
  Have some soup.
 • 3. want/ I/ ice cream.
  I want ice cream.
 • 4. She/ doctor./ is / a
  She is a doctor.
 • Task 3. Unscramble:
 • 1. ‘m/ I/ hungry. => __________
  I'm hungry.
 • 2. Some/have/soup. =>
  Have some soup.
 • 3. Have/noodles/some =>
  Have some noodles.
 • 4. It/raining./’s => ______
  It's raining.
 • 5. Some/chicken./have => ____
  Have some chicken.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.520
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm