Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật (số 2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Trong bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật, các bé sẽ được ôn tập lại các từ vựng Tiếng Anh chủ đề về các con vật và đồ vật quen thuộc hàng ngày. Hãy làm theo các ví dụ và gợi ý được đưa ra nhé. Nếu từ mới nào các bé chưa nhớ được thì hãy xem lại nhiều lần nhé. Chúc các bé làm bài tốt!

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 có file nghe và đáp án số 1

 • Bài 1: Tìm và đặt các câu sau vào đúng vị trí.

  1. This is a book.

  2, This is a bag.

  3, This is a pen .

  4, This is a pencil.

  5, This is a ruler.

  6, This is a chair.

  7, This is a ball.

  8, This is an egg.


  Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật
 • 1.
  d
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • 4.
  e
 • 5.
  f
 • 6.
  i
 • 7.
  c
 • 8.
  g
 • Bài 2: Em hãy nhìn tranh đặt ( X ) vào câu đúng Và ( / ) vào câu sai.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Bài 3: Em hãy quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau:
  Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật
 • 1.
  Chỉ điền từ còn thiếu trong dấu 3 chấm
  a chair
 • 2.
  it isn't
 • 3.
  an egg
 • 4.
  it is.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.201
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm