Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 2

Trắc nghiệm tin học Excel có đáp án

Sau đây là đề trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 2 mà VnDoc đã biên tập với nội dung kiểm tra lý thuyết và kỹ năng của bạn về tin học văn phòng Excel. Các bạn sẽ có 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 20 phút. Sau đây mời các bạn tham khảo đề trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 2.

Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 1

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
 • 2. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
 • 3. Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong ô các kí tự:
 • 4. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
 • 5. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
 • 6. Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:
 • 7. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
 • 8. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?
 • 9. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
 • 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
 • 11. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX-(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
 • 12. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:
 • 13. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 14. Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
 • 15. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
 • 16. Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:
 • 18. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
 • 19. Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:
 • 19. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
 • 20. Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 19.583
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Votnk
  Votnk

  19 chọn 10 đúng r mà


  Thích Phản hồi 15:51 25/07

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm