Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Hàm RIGHT trong Excel thường dùng để cắt chuỗi ký tự bên phải. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt. Bạn chưa nắm rõ kiến thức của hàm RIGHT, chưa biết ứng dụng nó vào các trường hợp cụ thể, hãy theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc để hiểu rõ hơn về hàm này qua cú pháp và ví dụ minh họa.

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Bạn có thể sử dụng hàm Right để cắt phần bên phải của chuỗi ký tự cho trước, hàm này khá phổ biến và được vận dụng khá nhiều trong tính toán và thống kê khi thao tác trên các chuỗi ký tự.

Cách dùng hàm RIGHT trong Excel

Cú Pháp: RIGHT(text, n)

Trong Đó:

  • Text: chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.

Ví dụ về hàm RIGHT trong Excel

Ví dụ 1: Ta có một bảng dữ liệu như bên dưới. Yêu cầu cắt chuỗi với trường hợp không có tham số n:

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Áp dụng hàm RIGHT để lấy ký tự của cột "Họ Tên" trường hợp không có tham số n.

- Trên C4 ta gõ công thức như sau: C4= RIGHT (B4) và nhấn Enter.

- Ô B4 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

- Kết quả sẽ hiển thị lên ô C4.

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Ví dụ 2: Cắt ra 2 ký tự từ chuỗi trong cột "Họ Tên" kể từ phía bên phải.

Ta áp dụng hàm RIGHT để lấy 2 ký tự của cột "Họ Tên".

- Trên C5 ta gõ công thức như sau: C5= RIGHT (B5; 2) và nhấn Enter.

- Ô B5 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

- Kết quả sẽ hiển thị lên ô C5.

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hàm Right trong Excel, hàm này được dùng để lấy ký tự bên phải của chuỗi và qua ví dụ minh họa bạn sẽ hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm RIGHT hơn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm hàm lấy số nguyên hay hàm tính lũy thừa trong Excel.

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Đánh giá bài viết
1 395
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm