Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 10

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra kỹ năng Excel có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm MS Excel mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến lý thuyết và bài tập thực hành liên quan đến các hàm quen thuộc trong Microsoft Excel như hàm IF, Hàm AND, Hàm OR,...

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 10, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong Excel có mấy loại địa chỉ?
 • 2. Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?
 • 3. Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?
 • 4. Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8) ?
 • 5. Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?
 • 6. Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:
 • 7. Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:
 • 8. Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?
 • 9. Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3) ?
 • 10. Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4) ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.187
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm