Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 8

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra kỹ năng Excel có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm MS Excel mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến lý thuyết và bài tập thực hành liên quan đến các hàm quen thuộc trong Microsoft Excel như hàm IF, Hàm AND, Hàm OR,...

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 8, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?
 • 2. Trong Excel sau khi nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả?
 • 3. Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?
 • 4. Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính, chọn?
 • 5. Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
 • 6. Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 7. Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 8. Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 9. Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?
 • 10. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.254
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Votnk
  Votnk

  câu 6 đáp án phải là 63 chứ 

  Thích Phản hồi 20:58 24/07

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm