Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 9

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra kỹ năng Excel có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm MS Excel mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến lý thuyết và bài tập thực hành liên quan đến các hàm quen thuộc trong Microsoft Excel như hàm IF, Hàm AND, Hàm OR,...

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 9, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Hàm nào sai trong các hàm số sau?
 • 2. Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?
 • 3. Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là
 • 4. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
 • 5. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
 • 6. Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?
 • 7. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
 • 8. Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
 • 9. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?
 • 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.721
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm