Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 15

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Mời các bạn luyện tập với bài tập trắc nghiệm Tin học văn phòng Microsoft Excel để nâng cao kĩ năng tin học văn phòng, phục vụ cho công việc và học tập của mình. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả sau khi làm xong.

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 15, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
 • 2. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:
 • 3. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 4. Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
 • 5. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
 • 6. Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:
 • 7. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
 • 8. Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:
 • 9. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
 • 10. Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.002
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm