Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 6

Đề kiểm tra trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra kỹ năng Excel có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tin học mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến lý thuyết và bài tập thực hành liên quan đến các hàm quen thuộc trong Microsoft Excel như hàm SUM, hàm AND,...

Một số đề kiểm tra Excel khác:

 • 1. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)
 • 2. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)
 • 3. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)
 • 4. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)
 • 5. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)
 • 6. Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?
 • 7. Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?
 • 8. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)
 • 9. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)
 • 10.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 6.722
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm