Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Bạn thường làm việc với bảng tính Excel, bạn không thể không biết các hàm ngày tháng trong Excel, tuy nhiên có thể bạn không bao quát hết tất cả các hàm ngày tháng trong Excel. Trong bài viết này VnDoc sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm ngày tháng căn bản trong Excel để các bạn cùng tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Học MS Excel 2013 bài 19: Hàm DPRODUCT

1. Hàm TODAY trong Excel

 • Cú pháp: TODAY()
 • Chức năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ lúc nữa đêm.

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

2. Hàm DAY trong Excel

Tham khảo cách sử dụng hàm DAY trong Exel.

3. Hàm MONTH trong Excel

Tham khảo cách sử dụng hàm MONTH trong Excel.

4. Hàm YEAR trong Excel

Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel.

5. Hàm NOW trong Excel

 • Cú pháp: NOW()
 • Chức năng: Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

6. Hàm WEEKDAY

Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type])

Trong đó:

 • serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng
 • return_type: Chọn kiểu kết quả trả về
 • return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7)
 • return_type = 2: Thứ Hai là 1 (Chủ Nhật là 7)
 • return_type = 3: Thứ Hai là 0 (Chủ Nhật là 6)

Chức năng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần.

Ví dụ: Cho bảng tính Excel.

Với hàm WEEKDAY để tính số thứ tự của ngày trong tuần.

Tại ô B1 = WEEKDAY(A1;A2). Và đây là kết quả:

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Như vậy, ngày 25/4/2016 là ngày có số thứ tự trong tuần là 2 với quy ước là chủ nhật có thứ tự là 1.

7. Hàm WEEKNUM

Cú pháp của hàm WEEKNUM: =WEEKNUM(serial_number, return_type)

Trong đó:

Serial_number là biểu thức ngày tháng hoặc là số chỉ giá trị ngày tháng.

Return_type là kiểu kết quả trả về (mặc định là 1):

 • Return_type = 1 : Quy ước Chủ Nhật là ngày đầu tiên của tuần.
 • Return_type = 2 : Quy ước Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần.

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Học MS Excel 2013 bài 19: Hàm DPRODUCT

Đánh giá bài viết
1 784
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm