Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Hàm Search cho phép chúng ta tìm kiếm vị trí của một chuỗi văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong Excel. Hàm Search được sử dụng đối với các loại văn bản dài, cần tìm kiếm giá trị của một chuỗi dài và kết quả trả về sẽ là thứ tự vị trí của chuỗi đó.

Tự học MS Excel 2013 bài 20: Hàm ROUNDUP, ROUNDDOWN

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Trong Excel việc nắm được các hàm là rất quan trọng, nó sẽ quyết định việc ứng dụng các công thức đó cho các bài toán lớn, dữ liệu lớn hơn cần giải quyết. Có rất nhiều hàm tính toán trong Excel và nhiều hàm bổ trợ khác. Hàm Search trong Excel cũng là một trong số đó. Cũng như hàm find, hàm cho phép ta tìm kiếm vị trí của một đoạn văn nào đó với kết quả bao quát hơn. Hãy cùng VnDoc tìm hiểu cách sử dụng hàm Search nhé.

Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Cú pháp

=SEARCH(find_text,within_text, [start_num])

=SEARCHB(find_text,within_text, [start_num]))

Trong đó:

 • find_text: là ký tự, văn bản mà các bạn muốn hàm SEARCH() tìm.
 • within_text: văn bản, chuỗi ký tự để các bạn tìm kiếm find_text.
 • start_num: vị trí bắt đầu tìm trong within_text.

Ghi chú

 • Hàm SEARCH() và SEARCHB() tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Start_num được bỏ qua sẽ có giá trị mặc định là 1.
 • Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text, hàm trả về giá trị lỗi.
 • Nếu không tìm thấy giá trị find_text hàm sẽ trả về giá trị lỗi.
 • Các bạn có thể dùng các ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) trong đối số find_text.
 • Sử dụng start_num để bỏ qua số ký tự đã xác định. Hàm luôn trả về số ký tự tính từ ký tự đầu tiên của within_text, nếu start_num lớn hơn 1 hàm sẽ đếm cả số ký tự các bạn bỏ qua.

Ví dụ hàm SEARCH trong Excel

Ta có một chuỗi ký tự VnDoc.com. Ta sẽ tìm thứ tự của chữ v và chữ com trong chuỗi này.

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Để tìm vị trí của chữ v trong chuỗi ký tự,ta dùng công thức sau: =SEARCH(A3;B3)

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Trong công thức này tôi không để start-num nên Excel sẽ mặc định là là 1. Vì chữ v ở đầu chuỗi nên nó trả về kết quả là 1.

Nếu bạn để start-num là 2 trở lên thì kết quả sẽ trả về lỗi vì ngoài vị trí chữ v ở số 1 thì chuỗi này không còn chữ v nào khác.

Để tìm chữ com trong chuỗi, ta dùng công thức: =SEARCH(A4;B3) và kết quả tả về là vị trí thứ 7 của chuỗi.

Học MS Excel 2013 bài 21: Hàm SEARCH

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các sử dụng hàm Search đơn giản trong Excel rồi đấy. Chúc các bạn thành công!

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Đánh giá bài viết
1 479
Sắp xếp theo

  Thủ thuật văn phòng

  Xem thêm