Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Để chuyển đổi một chuỗi thành một số Excel hỗ trợ cho bạn một hàm đó là hàm VALUE. Thông thường bạn không cần phải dùng hàm Value trong công thức vì Excel sẽ tự động chuyển đổi văn bản thành số khi cần thiết, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp hàm VALUE sẽ được kết hợp với các hàm khác mới có thể cho bạn một kết quả như bạn mong muốn. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm VALUE trong Excel thì mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Hàm VALUE() giúp các bạn chuyển đổi một chuỗi về dạng số, hàm ít khi được sử dụng một mình mà thường kết hợp với các hàm như hàm LEFT(), hàm RIGHT(), hàm MID()... Để biết chi tiết về cú pháp và cách sử dụng hàm VALUE() các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài viết hướng dẫn các bạn cú pháp, cách sử dụng hàm VALUE() và kết hợp hàm VALUE() với các hàm khác trong Excel.

Cú pháp và cách sử dụng hàm VALUE trong Excel

Mô tả

Hàm VALUE() được dùng để chuyển một chuỗi số về dạng số.

Hàm VALUE() thường được sử dụng kết hợp với các hàm cắt chuỗi: hàm LEFT() – cắt chuỗi ký tự bên trái, hàm RIGHT() – cắt chuỗi ký tự bên phải, hàm MID() - cắt chuỗi ký tự ở giữa. Vì khi cắt chuỗi thì định dạng của chuỗi được cắt chưa phải là định dạng số, các bạn cần sử dụng hàm VALUE() để chuyển nó về dạng số.

Cú pháp

=VALUE(text)

Trong đó: Text là một chuỗi số được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc là một công thức, tham chiếu đến ô chứa chuỗi số mà các bạn muốn chuyển đổi.

Ghi chú

  • Text có thể là định dạng ngày tháng, thời gian hay hằng số, nếu text không phải các định dạng này thì hàm VALUE() sẽ trả về lỗi.
  • Thường các bạn không cần phải dùng hàm VALUE() vì Excel sẽ tự chuyển đổi văn bản thành số khi cần, tuy nhiên có một số trường hợp các bạn cần sử dụng hàm này.

Ví dụ về hàm VALUE trong Excel

Cho một bảng giá trị như sau, khi sử dụng hàm VALUE một mình thì các kết quả trả về sẽ như bên dưới:

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Sử dụng hàm VALUE kết hợp với các hàm khác:

Dưới đây là cách sử dụng hàm VALUE kết hợp cùng với hàm LEFT và hàm RIGHT sẽ giúp trả về định dạng số nằm bên trái và bên phải của chuỗi text.

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Với những ví dụ cụ thể trong bài viết trên, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về hàm VALUE() trong Excel. Như vậy, từ giờ các bạn đã có thể áp dụng hàm VALUE() khi cần phải chuyển đổi chuỗi thành số. Chúc các bạn thành công!

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Đánh giá bài viết
1 405
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm