Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15: 2 Digit Place Value

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15: 2 Digit Place Value

Việc học tập và giảng dạy môn Toán bằng Tiếng Anh sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết khi bạn sở hữu tài liệu: Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15: 2 Digit Place Value. Tài liệu gồm nhiều bài toán hay phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, đồng thời qua đây trình độ và khả năng sử dụng Tiếng Anh của các em cũng được nâng cao. Mời các bạn tham khảo.

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 14: Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13: Ordinal Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12: Odd and Even Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 11: Skip Counting by 1 Digit

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 15

Đánh giá bài viết
1 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo