Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6: Adding 2 Digit Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6: Adding 2 Digit Numbers

Đề tiếp tục mục học song ngữ lớp 1 môn Toán, VnDoc.com xin được gửi tới các bạn tài liệu: Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6: Adding 2 Digit Numbers. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các em học sinh lớp 1 sẽ học tập tốt môn Toán bằng Tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 7: Missing Addends

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 3: Addition bonds

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 4: Single Digit Addition

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 5: Skip Counting by 1 Digit

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 6

Đánh giá bài viết
1 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo