Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13: Ordinal Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13: Ordinal Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13: Ordinal Numbers. Tài liệu gồm 10 bài toán bằng Tiếng anh về chuyên đề số thứ tự. Với những bài toán này các em học sinh sẽ nắm được không chỉ kiến thức về Toán học mà khả năng Tiếng Anh cũng được nâng cao. Mời các bạn tham khảo để học tập tốt môn Toán bằng Tiếng Anh.

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 14: Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12: Odd and Even Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10: Writing Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 9: Counting Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo