Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10: Writing Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10: Writing Numbers up to 100

Để tiếp nối chuyện mục học Toán song ngữ lớp 1, hôm nay VnDoc.com xin được gửi tới các bạn tài liệu: Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10: Writing Numbers up to 100. Qua bài học toán tiếng anh song ngữ bài 10 này các em học sinh sẽ nhận biết và viết được các phép toán tới số 100 bằng Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 11: Skip Counting by 1 Digit

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 9: Counting Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 8: Mixed Addition and Subtraction

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 7: Missing Addends

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10

Đánh giá bài viết
1 126
0 Bình luận
Sắp xếp theo