Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12: Odd and Even Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12: Odd and Even Numbers

Đến với tài liệu: Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12: Odd and Even Numbers. Các em học sinh lớp 1 sẽ biết cách để nhận biết và phân biệt đâu là số chẵn, đâu là số lẻ thông qua 10 bài toán bằng tiếng anh. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em học tập tốt và có kết quả học tập cao.

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 13: Ordinal Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 11: Skip Counting by 1 Digit

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 10: Writing Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 9: Counting Numbers

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 12

Đánh giá bài viết
1 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo