Học MS Excel 2013 bài 8: Cách sử dụng hàm AND

Học MS Excel 2013 bài 8: Cách sử dụng hàm AND

Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE. Dưới đây là cách sử dụng hàm AND trong Excel, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Học MS Excel 2013 bài 7: Các hàm cơ bản trên Excel

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Hàm AND ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF chẳng hạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách bạn cách dùng hàm AND thông qua ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn dùng hàm AND trong Excel

Cú Pháp: =AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];...)

Trong Đó:

  • Logical1: Bắt buộc
  • Logical2, Logical3...: Tùy chọn

Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.

Tham khảo thêm: Định dạng dữ liệu trong Excel

Ví dụ 1: Sử dụng hàm AND để biết các công thức sau đúng hay sai.

Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai.

Với công thức ở C4=AND(A4="Lê Thị Trang";B4="Nữ")

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE.

Học MS Excel 2013 bài 8: Cách sử dụng hàm AND

Ngược lại nếu sai thì bạn sẽ thu được kết quả là FALSE

Học MS Excel 2013 bài 8: Cách sử dụng hàm AND

Hàm AND rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Bạn có thể sử dụng hàm này cùng với các hàm kiểm nghiệm logic khác để tính toán, thống kê hiệu quả hơn trên bảng tính Excel. Nếu còn chưa rõ hàm nào bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm trong Excel trên VnDoc.

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Đánh giá bài viết
1 949
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm