Phân biệt Via và By trong Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIỚI TỪ TIẾNG ANH- PHÂN BIỆT VIA BY
I. VIA
- nghĩa là: qua, du hành qua một địa điểm trên đường tới một địa điểm khác.
dụ:
+ We flew to Bali via Singapore (Chúng tôi đi phi đến Bali qua Singapore)
+ Email is sent via the Internet.(Điện thư được gửi qua mạng Internet.)
- Sau Via một danh từ chỉ đia điểm.
dụ:
+ The luggage is being sent via London (Hành đang được gửi qua ngả London.)
II. BY
- Bởi (nguyên do):
dụ: John was bitten by a dog. (John bị chó cắn.)
- Bởi (tác giả):
dụ: The building was designed by Frank Lloyd Wright. (Tòa nhà được thiết kế
bởi Frank Lloyd Wright.)
- Bởi (bằng phương tiện):
dụ:
+ You can reserve the ticket by phone. (Bạn thể đặt trước bằng điện thoại.)
+ By car/ by train/ by plane/ by bus (Bằng xe hơi, bằng xe hoả, bằng xe buýt…)
- Stop by (g qua):
dụ:
+ Could you stop by the store and buy milk? (Anh thể ghé tiệm mua thêm sữa
không?)
+ I go by John’s place on my way to work; I can pick him up. (Tôi tạt qua nhà John
trên đường đi làm; tôi để đón anh y.)
- By (trước):
dụ:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ The report must be ready by next Friday (Bản tường trình phải hoàn thành trước
thứ sáu tới.)
- By (quá):
dụ: I was overcharged by $3.00 (Tôi bị trả quá giá mất 3 đô-la.)
-By (mỗi bề):
dụ:
+ A room 12 by 18 feet (Căn phòng rộng 12 feet, dài 18 feet.)
+ A 4x4 four-by-four: a four-wheel-drive car
- By (từng)
Day by day/ little by little (Ngày qua ngày; từng một)
By day/ by night (ban ngày/ban đêm)
By accident (vì tình)
By oneself (tự mình)
All by himself (tự anh ta làm lấy)
By all means = certainly (chắc chắn)
By and large (tổng quát)
One by one, they all left the party (Từng người một rời bữa tiệc.)
Tóm lại
- Via và by thể dùng chung với nhau trong trường hợp "via air mail" hay "by air
mail", bằng đường hàng không. Nhưng via nghĩa “qua ngả” by không
nghĩa ấy.
- nhiều idioms dùng với "by" gốc từ tiếng Anh cổ (Old English) hơn những
nhóm chữ dùng với "via" gốc tiếng Latin.
- Một cách dùng khác nhau giữa 'via' 'by' sau 'via' dùng một địa danh, sau 'by'
dùng một phương tiện.

Giới từ Tiếng Anh: VIA & BY

Với mong muốn giúp bạn đọc nắm vững kiến thức về Giới từ trong Tiếng Anh, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Sự khác nhau giữa Via và By dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh về giới từ Via & By nằm trong bộ tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản chuyên đề Giới Từ mới nhất trên VnDoc.com. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập!

Một số tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản khác:

Đánh giá bài viết
3 1.816
Sắp xếp theo

    Từ vựng tiếng Anh

    Xem thêm