Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Hàm SUBTOTAL trong Excel là một hàm trả về tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel để các bạn cùng tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Hàm SUBTOTAL được sử dụng rất linh hoạt trong Excel và khó sử dụng. Sau đây hãy cùng VnDoc tìm hiểu về cách sử dụng qua các ví dụ cụ thể, các bạn cùng tham khảo.

Excel - Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm con trong danh sách

Cú Pháp:

=SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2], ...)

Trong Đó:

  • Function_num: Bắt buộc. Là một số từ 1 đến 11 hoặc 101 đến 111 để xác định dùng hàm nào trong tính toán tổng phụ trong danh sách.
  • Ref1: Bắt buộc. Phạm vi vùng tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.
  • Ref2...: tùy chọn. Có thể từ 2 đến 254 phạm vi mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Ghi Chú:

  • Nếu có hàm SUBTOTAL khác lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,... thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính toán nhằm tránh trường hợp tính toán 2 lần.
  • Đối với các hằng số function_num từ 1 đến 11, hàm SUBTOTAL tính toán cả các giá trị ẩn trong vùng dữ liệu (hàng ẩn). Đối với các hằng số từ 101 đến 111 chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong vùng dữ liệu.
  • Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter).
  • Hàm SUBTOTAL được dùng cho các cột dữ liệu. Nó không được dùng cho các hàng dữ liệu.
  • Bất kỳ dữ liệu nào dưới dạng 3-D thì hàm SUBTOTAL sẽ báo lỗi #VALUE!

Chức Năng: Tính toán một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.

Ví dụ hàm SUBTOTAL trong Excel

Cho một bảng dữ liệu như sau:

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Sử dụng hàm SUBTOTAL để tính tổng và trung bình cộng của cột dữ liệu D4:D9.

Sử dụng hàm SUBTOTAL cho ô giá trị D10 với thông số Function_num là 9 để tính tổng. Công thức sẽ là:

=SUBTOTAL (9, D4:D9)

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Sử dụng hàm SUBTOTAL cho ô giá trị D11 với thông số Function_num là 1 để tính trung bình cộng.

Công thức sẽ là =SUBTOTAL (1, D4:D9)

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt những cũng khá khó sử dụng trong Excel với việc sử dụng các hằng số function để triệu tập lệnh. Nhưng ưu điểm của nó là bạn cũng có thể sửa lại phép tính một cách dễ dàng hơn bằng cách thay lại hằng số function cho nó. Và cùng với công cụ hỗ trợ tính toán SUBTOTAL, các bạn có thể dễ dàng tính toán với các yêu cầu phức tạp hơn so với việc sử dụng các phép tính toán thông thường mà hàm SUBTOTAL hỗ trợ.

SUBTOTAL cũng là 1 trong những hàm tính toán thông dụng trong Excel, nó cũng là hàm khá phổ biến trong kế toán, bên cạnh đó, việc kết hợp với các hàm như hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP giúp cho hàm SUBTOTAL trở lên link hoạt hơn.

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Đánh giá bài viết
1 462
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm