Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Hàm MINA là hàm trả về giá trị nhỏ nhất kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Vậy cách dùng hàm MINA trong Excel có khó không? Các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để xem cách sử dụng hàm MINA trong Excel nhé.

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Chức năng của hàm MINA trong Excel là tìm ra giá trị nhỏ nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước. Cú pháp và cách dùng hàm MINA khá đơn giản, hãy theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc để hiểu rõ cách sử dụng hàm này nhé.

Cách dùng hàm MINA trong Excel

Cú Pháp: MINA(Value1, [value2], [value3],...)

Trong Đó:

  • Value1 là đối số bắt buộc.
  • Value2, Value3,... là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,... có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three...) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Ví dụ hàm MINA trong Excel

Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tìm giá trị nhỏ nhất trong cột Điểm.

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ta sử dụng MINA với công thức:

Ô C9 là: MINA(C4;C5;C6;C7;C8) hoặc MINA(C4:C8)

Ta được kết quả:

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Ở mảng trên thì False sẽ nhận giá trị là 0 nên giá trị nhỏ nhất của mảng sẽ là 0.

Như vậy là trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MINA để tìm giá trị nhỏ nhất trong một mảng, tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số, tìm điểm số thấp nhất của các học sinh trong lớp,... và nhiều ứng dụng khác trong thực tế.

Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Đánh giá bài viết
1 236
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm