Tự học MS Excel 2013 bài 4: Thao tác với dữ liệu

Tự học MS Excel 2013 bài 4: Thao tác với dữ liệu

Excel cho phép bạn di chuyển, copy và paste các ô và nội dung các ô thông qua việc cut và paste hoặc copy và paste. Dưới đây là một số thao tác căn bản để bạn làm việc với dữ liệu trong Excel.

Tự học MS Excel 2013 bài 3: Làm việc với tập tin trên Excel

Học MS Excel 2013 bài 5: Thao tác với cột và dòng

1. Chọn dữ liệu trên Excel

Hay còn gọi là: đánh dấu/bôi đen một ô:

Kích chuột tại ô cần chọn.

Hoặc:

Dùng các phím mũi tên để di chuyển ô chọn đến nơi cần chọn.

Ô được chọn gọi là ô hiện hành, ô hiện hành được tô một viền đậm.

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

2. Chọn một khối các ô trong Excel

Bạn có thể sử dụng chuột hoặc bàn phím để thực hiện việc chọn một khối ô.

Sử dụng chuột: Đưa chuột vào ô đầu của vùng muốn chọn sau đó nhấp chuột trái vào ô đầu và kéo đến ô cuối cùng của vùng chọn.

Sử dụng bàn phím để chọn: Đưa trỏ chuột vào ô đầu của vùng muốn chọn, nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để di chuyển đến cuối vùng chọn.

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

3. Chọn một dòng hay cột trong Excel:

Để lựa chọn một dòng hoặc cột: Kích vào đầu mỗi dòng hay cột.

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

4. Copy và Paste trong Excel:

Để copy (sao chép)Paste (dán dữ liệu):

Chọn ô mà cần copy

Trên tab Home, kích nút Copy (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C)

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

Chọn ô cần dán dữ liệu

Trên tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

5. Cut và Paste trong Excel:

Để cut (cắt) và paste (dán) dữ liệu:

Chọn ô mà cần cut

Trên Tab Home, kích nút Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X)

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

Chọn ô cần dán dữ liệu

Trên Tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

6. Undo và Redo trong Excel:

Để Undo (khôi phục) hoặc Redo (bỏ khôi phục) các hành động vừa thực hiện:

Trên thanh Quick Access Toolbar

Kích Undo (Ctrl+Z)

Tự học MS Excel bài 4: Thao tác với dữ liệu

Hoặc:

Redo (Ctrl+Y)

Các thao tác Copy (sao chép), Move (di chuyển)/ Cut + Paste (cắt rồi dán) dữ liệu có thể thực hiện trên các sheet khác nhau của cùng bảng tính hoặc trên các file bảng tính khác nhau. Ta cũng có thể thực hiện các thao tác Copy/Cut+Paste đối với dữ liệu là một công thức tính.

Học MS Excel 2013 bài 5: Thao tác với cột và dòng

Đánh giá bài viết
1 1.553
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm