Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 39

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 39: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nắm được các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL.

2. Kỹ năng: Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể được trình bày ở chương II.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu.
  • Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Tạo lập CSDL (15p)

GV: Em hãy nêu các bước chính để tạo CSDL?

HS: Trả lời câu hỏi.

- Tạo bảng.

- Chọn khóa chính cho bảng.

- Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.

- Tạo liên kết bảng.

GV: Bước đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra 1 hay nhiều bảng. Để thực hiện điều đó, cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng.

Hoạt động 2: Cập nhật dữ liệu (10p)

GV: Trong Word mà các em đã học để tạo một danh sách học sinh em phải thực hiện như thế nào?

HS: Tạo cấu trúc bảng.

Nhập dữ liệu.

GV: Trong Access cũng tương tự như vậy sau khi các em đã tạo xong cấu trúc cho bảng ta phải cập nhật dữ liệu cho bảng.

GV: Theo em các thao tác cập nhật gồm những thao tác nào?

HS: Thêm, chỉnh sửa, xóa.

GV: Yêu cầu HS định nghĩa các thao tác đó.

HS: Định nghĩa cụ thể các thao tác.

Hoạt động 3: Minh họa các thao tác (15p)

GV: Yêu cầu HS lên máy thực hiện thao tác tạo lập CSDL Kinh doanh.

HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.

GV: Gọi HS khác thực hành các thao tác cập nhật CSDL.

HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.

1. Tạo lập CSDL

* Tạo bảng:

Khai báo cấu trúc bảng:

- Đặt tên trường.

- Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.

- Khai báo kích thước của trường.

+ Chọn khóa chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác định khóa thích hợp trong các khóa làm khóa chính.

+ Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.

+ Tạo liên kết bảng.

1. Cập nhật dữ liệu

- Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu Hình.76 để làm cho công việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế bớt khả năng nhầm lẫn.

- Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa.

+ Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng.

+ Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.

+ Xóa bản ghi là việc xóa một hoặc một số bộ của bảng.

Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm