Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 40

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 40: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nắm được các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL.

2. Kỹ năng: Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể được trình bày ở chương II.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (10p)

* Câu hỏi: Hãy nêu các thao tác của việc tạo lập và cập nhật DL?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Khai thác CSDL ( 25p)

GV: Trong quá trình cập nhật dữ liệu không tránh khỏi những sai sót do đó Access cũng cung cấp cho chúng ta những chức năng sau để xử lý những tình huống đó:

Ví dụ, có thể xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái của trường tên (H.77) hoặc theo thứ tự giảm dần của ngày sinh.

HS: Nghe giảng, ghi bài.

GV: Chẳng hạn, khi khai thác CSDL thư viện, người thủ thư có thể tạo ra truy vấn để liệt kê dang sách học sinh mượn sách quá hạn. Danh sách này kèm theo các thông tin liên quan như tên sách đã mượn, ngày mượn...

GV: Hệ QTCSDL quan hệ hỗ trợ việc khai báo truy vấn qua các cửa sổ với hệ thống bảng chọn thích hợp. Trong đó ta có thể chọn các bảng và các cột thuộc tính liên quan đến dữ liệu cần cho truy vấn.

SQL là một công cụ mạnh trong các hệ QTCSDL quan hệ thông dụng hiện nay. Nó cho phép người dùng thể hiện truy vấn mà không cần biết nhiều về cấu trúc CSDL.

HS: Nghe giảng, ghi bài.

Hoạt động 2: Ví dụ minh hoạ (15p)

GV: Tổng hợp lại các ví dụ mà HS đã thực hành để minh hoạ làm rõ các thao tác khai thác dữ liệu.

HS: Nghe giảng.

3. Khai thác CSDL:

a. Sắp xếp các bản ghi:

Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là khả năng tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó..

b. Truy vấn CSDL:

Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người sử dụng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp.

Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau:

+ Định vị các bản ghi.

+ Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.

+ Liệt kê một tập con các bản ghi.

+ Thực hiện các phép toán.

+ Xóa một số bản ghi.

+ Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

Đánh giá bài viết
1 100
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm