Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 11

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 11: Các thao tác cơ bản trên bảng được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết các thao tác làm việc với bảng như: cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc và tìm kiếm đơn giản, in dữ liệu.

2. Kỹ năng

  • Thực hiện được việc mở bảng ở chế độ trang dữ liệu, cập nhật được dữ liệu.
  • Thực hiện được việc sắp xếp, và lọc, tìm kiếm đơn giản và in dữ liệu.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy chiếu.
  • Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh lên máy GV thực hiện các thao tác tạo bảng theo yêu cầu GV?

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu thao tác cập nhật dữ liệu (10 phút)

GV: Sau khi tạo cấu trúc các bảng,bước tiếp theo thực hiện công việc gì?

HS: Cập nhật dữ liệu.

GV: Em hiểu như thế nào là cập nhật dữ liệu?

HS: Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng.

GV: Có những thao tác cập nhật dữ liệu nào?

HS: Trả lời.

GV: Thực hiện mẫu các thao tác cập nhật dữ liệu.

HS: Quan sát, nhận xét và rút ra kết luận.

GV: Nêu thao tác xóa bản ghi?

HS: Chọn bản ghi cần xóa, nhấn phím Delete và chọn Yes.

GV: Lưu ý khi đã bị xoá thì bản ghi không thể khôi phục lại được.

1. Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm:

* Thêm bản ghi mới.

* Chỉnh sửa bản ghi.

* Xóa các bản ghi.

a) Thêm bản ghi mới (Record)

- Chọn Insert→New Record hoặc nháy nút (New Record)

b) Chỉnh sửa

Nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi.

c) Xóa bản ghi.

1. Chọn bản ghi cần xoá.

2. Nháy nút (Delete Record) hoặc nhấn phím Delete.

3. Trong hộp thoại khẳng định xoá (h. 26), chọn Yes.

Đánh giá bài viết
1 1.939
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm