Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 21

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 21: Bài tập và thực hành số 6 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết tạo biểu mẫu đơn giản, chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
  • Biết dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng.

2. Kỹ năng

  • Có các kĩ năng cơ bản về cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu.
  • Dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, SGV Tin 12, máy chiếu, phòng máy.
  • Học sinh: SGK Tin 12, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh lên máy GV thực hiện các thao tác tạo bảng theo yêu cầu GV?

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài 1 (20 p)

GV: Yêu cầu HS tiếp tục sử dụng CSDL trong bài thực hành 3 để làm bài tập.

HS: Mở bài tập và thực hành 3, thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Thực hiện mẫu thao tác tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH.

HS: Quan sát và tiến hành thực hành theo sự hướng dẫn của Giáo viên

GV: Quan sát học sinh thực hiện và hỗ trợ khi cần thiết.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài 2 (10 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thao tác nhập thêm các bản ghi vào biểu mẫu.

HS: Thực hiện các thao tác nhập dữ liệu theo yêu cầu của Giáo viên

GV: Quan sát học sinh thực hiện và chỉnh sửa khi cần thiết.

GV: Yêu cầu HS lưu lại để dùng cho bài thực hành tiếp theo.

Bài 1.

Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Hướng dẫn:

- Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ;

Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.

- Trong hộp thoại Form Wizard (h. 36):

- Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;

- Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels;

- Nháy Next để tiếp tục.

Bài 2.

Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

Đánh giá bài viết
1 79
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm