Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 42

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 42: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết khái niệm bảo mật và sự tồn tại của các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin.
  • Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL.

2. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Bảo mật và tầm quan trọng của bảo mật (20p)

GV: Ngày nay trong xã hội tin học hóa nhiều hoạt động đều diễn ra trên mạng có qui mô toàn thế giới. Do đó vấn đề bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu.

GV: Theo em bảo mật thông tin tức là thế nào?

HS: Suy nghĩ trả lời, thảo luận theo nhóm.

GV: Tổng kết.

Hoạt động 2: Các giải pháp bảo mật (20p)

GV: Việc bảo mật có thể thực hiện bằng các giải pháp kỹ thuật cả phần cứng lẫn phần mềm. Tuy nhiên việc bảo mật phụ thuộc vào rất nhiều các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng.

GV: Đưa ra biện pháp chính sách và ý thức. Theo em để bảo mật thông tin thì chính sách và ý thức thể hiện như thế nào?

HS: Thảo luận.

GV: Tổng kết đưa ra kết luận.

GV: Liên hệ với mô hình thực tế ở trường học?

HS: Nhà trường đưa ra các nội quy, nếu học sinh vi phạm sẽ bị kỷ luật theo nội quy của trường. Do đó mỗi học sinh cần có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của nhà trường.

GV: Nêu Nội dung của giải pháp bảo mật chính sách và ý thức.

HS: Nghe giảng, ghi bài.

GV: Nêu một số điều luật trong thực tế của nhà nước nhằm bảo mật thông tin.

HS: Nghe giảng, trả lời câu hỏi.

1. Bảo mật và tầm quan trọng của bảo mật

Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác. Bảo mật trong hệ CSDL là:

- Ngăn chặn những truy cập không được phép.

- Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng.

- Đảm bảo các thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn.

- Không tiết lộ Nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý.

2. Các giải pháp bảo mật

a. Chính sách và ý thức:

- Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật qui định của nhà nước.

- Người phân tích, thiết kế và người QTCSDL phải có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm thích hợp.

- Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin.

* Một số điều luật qui định của nhà nước trong vấn đề bảo mật thông tin.

Đánh giá bài viết
1 123
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm