Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 20

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 20: Biểu mẫu được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Hiểu khái niệm biểu mẫu, công dụng của biểu mẫu;
  • Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế, chế độ biểu mẫu;
  • Biết cách tạo biểu mẫu mới và dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa cấu trúc biểu mẫu;
  • Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu.

2. Kỹ năng: Thực hiện được việc tạo biểu mẫu và cập nhật dữ liệu.

II.Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy chiếu.
  • Học sinh: Sách GK tin 12, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Học sinh lên máy GV thực hiện các thao tác tạo bảng theo yêu cầu GV?

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiêu biểu mẫu (10)

GV: Mở một hệ cơ sở dữ liệu quản lý học sinh. Mở một bảng học sinh và thực hiện cập nhật một số thông tin cho bảng.

GV: Mở tiếp một biểu mẫu cập nhật học sinh mà Giáo viên: đã thiết kế trước và thực hiện cập nhật dữ liệu, xem dữ liệu của bảng.

HS: Quan sát quá trình cập nhật, xem dữ liệu qua biểu mẫu.

GV: Mở bảng học sinh để học sinh thấy được dữ liệu vừa cập nhật thông qua biểu mẫu.

HS: Quan sát dữ liệu của bảng.

GV: Biểu mẫu là một đối tượng trong Access được thiết kế dùng để làm gì?

HS: - Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.

- Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh.

GV: Chuẩn hoá lại kiến thức cho học sinh.

1. Khái niệm

* Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access được thiết kế để:

- Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.

- Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

* Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng (h. 35).

Hình 11. Cửa sổ CSDL QuanLi_HS với trang biểu mẫu

Đánh giá bài viết
1 170
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm