Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 33

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 33: Bài tập được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản về Access

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, vấn tin, biểu mẫu và báo cáo bằng phương pháp Wizard, lưu trữ.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK tin 12, SGV tin 12, phòng máy, máy chiếu.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập: SGK Tin 12, Vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình chữa bài tập.

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành bài 1 (20p)

GV: Hướng dẫn và theo HS thiết kế và nhập dữ liêu cho bảng.

HS: Nhập dữ liệu

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành bài 2 (20p)

GV: Ý tưởng làm bài 2 theo cách nào?

HS: Thêm trường mới DTB theo công thức đề bài cho.

GV: Yêu cầu HS thực hành.

HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.

Bài tập: Tạo tập tin CSDL có tên ONTAP. MDB nằm trong thư mục My Document. Thiết kế các Tables sau: DIEM và SOBAODANH. Tạo mối quan hệ giữa hai Table này? Sau đó nhập dữ liệu theo Nội dung bên dưới

Bài 2: Lập danh sách chứa các trường So_bao_danh, Ho_ten, Ngay_sinh, Toan,Van, Tinhoc, Phongthi và tạo thêm trường mới DiemTB theo công thức

DiemTB= (2*Toan+2*Van+Tinhoc)/5.

Sắp xếp trường SO_BAO_DANH theo chiều tăng dần, đặt tên Query này là: Q_DIEMTB

4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (05p)

* Tổng kết:

  • Chọn chính xác mẫu hỏi và bảng làm dữ liệu nguồn.
  • Chọn chính xác trường đưa vào mẫu hỏi.

* Hướng dẫn học tập ở nhà: Yêu cầu HS đọc trước bài

Đánh giá bài viết
1 204
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm