Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 32

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 32: Bài tập và thực hành số 10 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Học sinh hiểu được các thao tác làm việc với bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo.
  • Tổng hợp những kiến thức đã học để làm được bài thực hành tổng hợp

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo bằng phương pháp Wizard, lưu trữ.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

  • Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo
  • Phòng máy, máy chiếu

2. Học sinh: Chuẩn bị kiến thức cho tiết thực hành

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành (15p)

GV: Giới thiệu Nội dung thực hành.

GV: Yêu cầu HS xác định các trường đưa vào mẫu hỏi và điều kiện của bài 4?

HS: Các trường đưa vào:

- Ho_dem, Ten, Ten_mon_hoc, Ngay_kiem_tra, Diem_so.

Điều kiện:

- Tên môn học: Toán.

- Ngay_kiem_tra: Sắp xếp tăng dần (4c), Chọn một ngày ở phần điều kiện (4b).

GV: Tạo báo cáo ở bài 5. Xác định các trường đưa vào báo cáo?

HS: Ho_dem, ten,Ten_mon_hoc, Diem_so.

GV: Cần chú ý gì khi tạo báo cáo?

HS: Trường gộp nhóm: Ten_mon_hoc.

Thiết lập điều kiện Avg ở trường Điem_so.

Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25p)

GV: Yêu cầu HS thực hành trên máy.

HS: Thực hành trên máy theo yêu cầu của GV.

GV: Quan sát, giải đáp thắc mắc khi học sinh thực hành.

GV: Đánh giá cho điểm, chữa bài hoàn thiện trên máy cho HS quan sát.

Tạo CSDL HOCTAP

Bài 4b: Danh sách học sinh gồm họ tên, điểm môn toán trong một ngày.

Bài 4c: Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra

Bài 5: Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: Họ tên, điểm và tính trung bình theo từng môn.

4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (05p)

* Tổng kết:

  • Tổng kết những lỗi học sinh hay mắc phải trong quá trình thực hành và cách khắc phục.
  • Nhấn mạnh lại trọng tâm bài học.

* Hướng dẫn học tập ở nhà: Học bài, nắm lại cách thiết kế mẫu hỏi, cách tạo biểu mẫu, báo cáo.

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm