Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 26

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 26: Bài tập và thực hành số 6 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

2. Kỹ năng: Cũng cố và rèn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi..

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: SGK tin 12, SGV tin 12, phòng máy, máy chiếu.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập: SGK Tin 12, Vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài 1 và 2(15p)

GV: Yêu cầu HS đọc kỹ Bài thực hành 7 và xác định dữ liệu nguồn của các mẫu hỏi ở bài 1, 2 là bao nhiêu bảng?

HS: - Do mẫu hỏi đối với các bài tập này cần phải lấy thông tin từ 2 hoặc 3 bảng nên dữ liệu nguồn là 2 hoặc 3 bảng.

GV: Các trường cần đưa vào ở đây là các trường nào?

HS: Các trường cần đưa vào mẫu hỏi là: Ten_mat_hang ở bảng Mathang, trường Sodon của ở bảng Hoadon.

GV: Yêu cầu HS xác định trường cần gộp nhóm là trường nào sau đó tạo mẫu hỏi cho BT 1.

HS: Làm theo yêu cầu GV.

Tương tự ở Bài 1 yêu cầu HS xác định các trường đưa vào mẫu hỏi và sữ dụng các hàm thống kê theo yêu cầu của bài?

Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập 1 và 2 (25 p)

GV: Yêu cầu HS thực hành trên máy bài tập 1 và 2.

HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.

GV: Kiểm tra kết quả làm bài thực hành của HS, giải thích một số thắc mắc của học sinh như khi các em tạo liên kết giữa các trường không cúng kiểu dữ liệu.

- Nêu ra một số bài tập khác giúp các em luyện tập thêm:

BT1: Thống kê theo tên khách hàng cùng số lần được đặt hàng.

BT2: Tạo mẫu hỏi hiển thị số hoá đơn, tên khách hàng, tên mặt hàng và thành tiền của hoá đơn đó, với thành tiền = số lượng* đơn giá.

Bài 1: Sử dụng hai bảng HOADON và MATHANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) cùng số lần được đặt.

Bài 2: Sử dụng hai bảng HOADON và MATHANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Đánh giá bài viết
1 83
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm