Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 22

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 22: Bài tập và thực hành số 6 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết tạo biểu mẫu đơn giản (dùng thuật sĩ sau đó chỉnh sửa thêm bằng chế độ thiết kế);
  • Biết dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng;
  • Cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu

2. Kĩ năng

  • Có các kĩ năng cơ bản về cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu.
  • Dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, phòng máy, máy chiếu.

2. Học sinh: SGK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành.

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 (15 phút)

GV: Yêu cầu học sinh đọc và tìm hiểu bài 3.

HS. Đọc SGK.

GV: Thực hiện mẫu thao tác lọc.

a. Lọc ra các học sinh nam

+ Nháy nút;

+ Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập "Nam" trong cột GT

+ Nháy nút để thực hiện lọc.

HS: Thực hiện lọc theo sự hướng dẫn của Giáo viên:

GV: Yêu cầu HS đọc yêu cầu trong SGK.

* Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần

- Chọn trường Ten;

- Nháy nút hoặc vào Records chọn Sort rồi chọn . Các bản ghi sẽ được sắp xếp tên tăng dần theo bảng chữ cái.

* Lọc ra các học sinh nữ.

a. Lọc ra các học sinh Nữ

+ Nháy nút hoặc vào Records chọn Fillter By Form hoặc Fiilter By Selection.

+ Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập "Nữ" trong cột GT

+ Nháy nút để thực hiện

Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 p)

HS: Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.

GV: Quan sát, khắc phục lỗi cho HS.

Bài 3.

Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh nam của bảng HOC_SINH.

a) Điều kiện lọc các học sinh nam

Kết quả lọc có 9 bản ghi

Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bảng chọn Records để:

* Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

* Lọc ra các học sinh nữ.

Bảng chọn Records

Đánh giá bài viết
1 70
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm