Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 19

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 19: Kiểm tra học kì I được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá tổng hợp kiến thức của học sinh trong học kỳ I: Khái niệm về cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần mềm Access, cấu trúc bảng, các thao tác cơ bản trên bảng, biểu mẫu).

2. Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác trên phần mềm Microsoft Access.

II. Chuẩn bị

 • Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án, ma trận đề.
 • Học sinh: Kiến thức để kiểm tra học kỳ.

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Ma trận đề kiểm tra

4. Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA

ĐỂ 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để tìm kiếm mẫu tin trong bảng biểu ta thực hiện

A. Nhấn Shift +F B. Tất cả đều đúng.

C. Vào Edit/ Replace D. Vào Edit/ Find

Câu 2: Hãy cho biết câu lệnh [Nam_sinh]= “1990” and [ĐTB]> 8.0

 1. Tất cả đều sai.
 2. Lọc ra những người có năm sinh là 1990
 3. Lọc ra những người có ĐTB > 8.0
 4. Lọc ra những người có năm sinh 1990 và cĩ ĐTB > 8.0

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai:

 1. Thuộc tính Defaut Value dùng để quy định giá trị tối đa cho trường
 2. Trường khĩa chính trong bảng, Access không cho phép nhập trùng.
 3. Tên trường trong một bảng không được quá 64 ký tự.
 4. Trong một CSDL không cho phép đặt tên bảng cùng tên.

Câu 4: Dữ liệu của CSDL được lưu trữ dưới dạng:

A. mẫu hỏi (Queries) B. Bảng (Table)

C. Biểu mẫu (Form) D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để:

A. Lập báo cáo B. Sửa cấu trúc bảng

C. Nhập dữ liệu D. Tính tốn cho các trường tính tốn

Câu 6: Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu”?

 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính.
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính
 3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại phần mềm máy tính.
 4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ màn hình máy tính

Câu 7: Người A dùng thẻ ATM của một ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người B. trong khi giao dịch, máy báo cĩ sự cố, sau đĩ người A kiểm tra tài khoản thấy số tiền bị trừ 500 ngàn đồng và trong khi đĩ tài khoản của người B khơng nhận được 500 ngàn đồng. Vậy CSDL đĩ đã vi phạm quy tắc nào sau đây:

A. Tính nhất quán B. Tính an tồn và bảo mật thông tin

C. Tính tồn vẹn D. Tính độc lập

Câu 8: Thuộc tính Field Size của trường dùng để:

A. Quy định kích thước tối thiếu B. quy định kiểu dữ liệu

C. Tất cả đều sai D. định dạng cách hiển thị

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (2 điểm)

Access là gì? Kể tên các đối tượng trong Access và chức năng của chúng?

Câu 2: (2.5 điểm)

Trong bảng học sinh, để lọc ra các học sinh là nữ theo em nên chọn cách lọc dữ liệu nào? Chỉ ra trình tự các thao thác thực hiện?

Câu 3: (3 điểm)

Qua các giờ thực hành và dựa trên những kiến thức đã học, em hãy xây dựng một cơ sở dữ liệu khoa học và hợp lý?

Đánh giá bài viết
1 261
Sắp xếp theo

  Giáo án Tin học lớp 12

  Xem thêm