Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 14

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 14: Kiểm tra 45 phút được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức học sinh đã học được ở chương I, II: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

2. Kỹ năng: Học sinh biết tạo lập, thiết kế cơ sở dữ liệu khoa học.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: SGK, SGV, SBT, Đề kiểm tra và đáp án.
  • Học sinh: Chuẩn bị kiến thức kiểm tra.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Ma trận đề kiểm tra

3. Nội dung đề kiểm tra:

ĐỀ 1:

Câu 1: (0.5 điểm)

Tạo cơ sở dữ liệu mới với tên “quan ly ban hang” vào thư mục tên học sinh lưu trong ổ D.

Câu 2: (2 điểm)

Tạo và lưu bảng HANGHOA với cấu trúc như sau:

Field name

Data type

Mô tả

Mahang

Text

Mã hàng

Tenhang

Text

Tên hàng

Dvt

Text

Đơn vị tính

Dongia

Number

Đơn giá

Soluong

Number

Số lượng

Câu 3: (1.5 điểm) Chuyển sang chế độ trang dữ liệu, nhập dữ liệu bảng với nội dung sau:

Mahang

Tenhang

Dvt

Dongia

Soluong

TV-SAM21F

Tivi Samsung Flasma 21 inch

Cái

4800500

12

CD-MAX

Đĩa CD MAXEL

Hộp

320000

20

TL-DEA80

Tủ lạnh Deawoo 80 lít

Cái

3500000

3

DVD-ARI

Đầu máy DVD Ariang

Cái

3250000

11

MIC-SONY

Micro Sony

Cặp

470000

2

Câu 4: (4 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau: (bằng bảng chọn)

a) Sắp xếp số lượng theo thứ tự tăng dần.

b) Hiển thị những mặt hàng có đơn giá lớn hơn 3000000 và số lượng đặt lớn hơn 10.

c) Hiển thị những mặt hàng có đơn vị tính là cái.

Câu 5: (2 điểm)Thực hiện các yêu cầu sau: (bằng nút lệnh)

a) Thêm trường Ngày giao vào sau trường DVT.

b) Chuyển đổi vị trí các trường DVT và ngày giao.

Đánh giá bài viết
1 437
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm