Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 28

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 28: Báo cáo và kết quả báo cáo được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Thấy được lợi ích của báo cáo trong công việc quản lí;

2. Kĩ năng:

  • Biết các thao tác tạo báo cáo đơn giản.
  • Tạo được báo cáo bằng thuật sỹ.
  • Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, máy chiếu.

2. Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III . Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu hỏi: Học sinh lên máy GV thực hiện tạo một mẫu hỏi hiển thị danh sách học sinh là đoàn viên?

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Khái niệm báo cáo (10p)

GV: Sau mỗi kỳ thi ta phải làm các báo cáo về tình hình chất lượng của kỳ thi, hoặc báo cáo tình hình bán hàng của một cửa hàng.

Và công việc báo cáo chúng ta phải thực hiện và gặp thường xuyên trong cuộc sống. Vậy theo em báo cáo là gì?

HS: Trả lời câu hỏi.

Ví dụ: Từ bảng điểm trong CSDL SODIEM_GV, Giáo viên: có thể tạo một báo cáo (H. 44) thống kê từng loại điểm thi học kì (mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm):

Hình 44.Một mẫu báo cáo thống kê

GV: Theo em với những báo cáo như trên giúp chúng ta những điều gì?

GV: Để tạo một báo cáo, cần trả lời cho các câu hỏi sau:

- Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

- Thông tin từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

- Dữ liệu sẽ được nhóm thế nào?

HS: Trả lời câu hỏi.

GV: Để làm việc với báo cáo, nháy nhãn Report trong cửa sổ CSDL (H. 45) để xuất hiện trang báo cáo.

1. Khái niệm báo cáo:

Báo cáo thường là đối tượng thuận lợi khi cần tổng hợp và trình bày dữ liệu in ra theo khuôn dạng. Báo cáo lấy thông tin từ bảng và mẫu hỏi.

Báo cáo có những ưu điểm sau:

- Thể hiện được sự so sánh, tổng hợp và tính tổng theo nhóm các tập hợp dữ liệu lớn.

- Trình bày Nội dung văn bản (hóa đơn, đơn đặt hàng, nhãn thư, báo cáo, …) theo mẫu quy định.

* Để tạo một báo cáo mới:

1. Nháy nút New.

2. Trong hộp thoại New Report chọn Design View để tự thiết kế báo cáo hoặc chọn Report Wizard nếu dùng Thuật sĩ báo cáo.

Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm