Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 16

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 16: Bài tập và thực hành số 5 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết;
  • Biết cách tạo liên kết trong Access.

2. Kĩ năng

  • Tạo CSDL có nhiều bảng;
  • Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.

3. Thái độ: Rèn luyện học sinh có ý thức trong thực hành.

II. Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy chiếu, phòng máy
  • Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu hỏi: Nêu kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng?

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài 1 (10p)

GV: Yêu cầu học sinh tạo CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

KHACH_HANG

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

Ma_khach_hang

Mã khách hàng

Ten_khach_hang

Tên khách hàng

Dia_chi

Địa chỉ

MAT_HANG

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

Ma_mat_hang

Mã mặt hàng

Ten_mat_hang

Tên mặt hàng

Don_gia

Đơn giá (VNĐ)

HOA_DON

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

So_don

Số hiệu đơn đặt hàng

Ma_khach_hang

Mã khách hàng

Ma_mat_hang

Mã mặt hàng

So_luong

Số lượng

Ngay_giao_hang

Ngày giao hàng

Hoạt động 2: Thực hành bài 1 trên máy

(20p)

HS: Thực hiện thao tác tạo bảng.

GV: Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành.

GV: Yêu cầu nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng.

HS: thực hiện thao tác nhập dữ liệu.

GV: Lưu ý HS cách ghi CSDL để thuận tiện cho giờ thực hành tiếp

Bài 1

+ Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 Đ7.

+ Nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng:

a) Dữ liệu nguồn của bảng KHACH_HANG

b) Dữ liệu nguồn của bảng HOA_DON

c) Dữ liệu nguồn của bảng MAT_HANG

Hình 8. Dữ liệu của CSDL Kinh doanh

Đánh giá bài viết
1 251
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm