Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 12

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 12: Bài tập và thực hành số 3 trên bảng được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Thực hiện được các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả hai chế độ.

2. Kỹ năng

  • Luyện kĩ năng thao tác trên bảng;
  • Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ bảng.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy chiếu.
  • Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường MaSo?

Câu 2. Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh sau ngày 1/9/1991?

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 (15 phút)

GV: Yêu cầu HS mở bảng HOC_SINH đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2.

HS: Thực hiện thao tác mở bảng HOC_SINH.

GV: Thực hiện mẫu thao tác trên máy chiếu.

* GV thực hiện mẫu thao tác chỉnh sửa các lỗi trong các trường.

* GV thực hiện mẫu thao tác Xóa bản ghi.

* GV: Thực hiện thao tác thêm bản ghi mới (Record)

HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác và thực hành trên máy của mình.

GV. Quan sát, giải đáp khi có thắc mắc của học sinh.

1. Bài tập 1.

Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2.

Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có);

- Xoá hoặc thêm bản ghi mới.

* Thao tác Xóa bản ghi.

1. Chọn bản ghi cần xoá.

2. Nháy nút (Delete Record) hoặc nhấn phím Delete.

3. Trong hộp thoại khẳng định xoá (h. 26), chọn Yes.

* Thao tác thêm bản ghi mới (Record)

- Chọn Insert→New Record hoặc nháy nút (New Record) trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường.

Đánh giá bài viết
1 344
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm