Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 27

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 27: Bài tập và thực hành số 8 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

2. Kỹ năng: Cũng cố và rèn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi..

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: SGK tin 12, SGV tin 12, phòng máy, máy chiếu.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập: SGK Tin 12, Vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành.

3, Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành bài tập (10p)

GV: Giới thiệu Nội dung thực hành:

GV: Gợi ý hướng dẫn học sinh thực hành.

GV: Yêu cầu HS xác định khoá chính?

HS: Khoá chính:

- Bảng DSHS có SOBD là khoá chính, LOP là khóa ngoài tham chiếu đến bảng LOP.

Bảng ĐIEM có SOBD là khoá chính.

Bảng LOP có LOP là khoá chính.

* Cửa sổ quan hệ:

GV: Hướng dẫn HS làm phần a, b, c

Hoạt động 2: Học sinh thực hành (30p)

GV: Yêu cầu HS thực hành theo hướng dẫn.

HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.

GV: Theo dõi HS thực hành, giải quyết những thắc mắc, khó khăn của HS.

- Đánh giá, cho điểm những HS đạt kết quả tốt.

Bài tập: Tạo file KQTHI.MDB gồm 3 bảng: DSHS, DIEM, LOP được tổ chức như sau:

DSHS

DIEM

LOP

Tạo khoá chính cho các bảng trên rồi thực hiện theo các yêu cầu sau: Trong file KQTHI hãy tạo các query sau:

a) Đưa ra danh sách bao gồm: SOBD, HO TEN, DIEM THI TỪNG MÔN, TỔNG ĐIỂM.

b) Danh sách học bổng du học, danh sách đúng 3 học sinh có tổng điểm cao nhất trong kỳ thi.

c) Danh sách học sinh trượt một môn (một môn điểm dưới 5) gồm có SOBD, HO TEN, LOP.

Đánh giá bài viết
1 84
Sắp xếp theo
    Giáo án Tin học lớp 12 Xem thêm