Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 15

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 15: Liên kết giữa các bảng được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết.
  • Biết cách tạo liên kết trong Access.

2. Kỹ năng: Tạo được liên kết trong Access.

3. Thái độ: Hướng cho một số HS có nguyện vọng sau này học tiếp đạt trình độ phục vụ được công việc quản lí trong tương lai.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: SGK tin 12, vở ghi.

III . Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Học sinh lên máy GV thực hiện các thao tác tạo biểu mẫu

3. Tiến trình bài học

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Khái niệm liên kết

GV: Khi tạo liên kết giữa các bảng có cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu không?

HS: Cần đảm bảo tính toàn vẹn vì khi tạo ra liên kết giữa các bảng cần đảm bảo tính hợp lí của dữ liệu trong các bảng có liên quan.

GV: Đưa ra ví dụ SGK trang 55.

HS: Nghiên cứu VD và trả lời.

GV: Hãy thống kê và phân tích các đơn đặt hàng, hãy trình bày các phương án lập CSDL?

HS: 1 HS trình bày các phương án.

GV: Với hai phương án trên em có nhận xét gì?

HS: 1 HS trả lời câu hỏi.

+ Với phương án 1: Dư thừa dữ liệu ví dụ mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá lặp lại trong các đơn hàng có số hiệu đơn khác nhau,…);

Không bảo đảm sự nhất quán của dữ liệu (ví dụ mã khách hàng, tên khách hàng và địa chỉ khách hàng của cùng một khách hàng ở những đơn hàng khác nhau có thể nhập khác nhau,…).

+ Với phương án 2: Khắc phục được những nhược điểm này, tuy nhiên phải có liên kết giữa các bảng để có được thông tin tổng hợp

1. Khái niệm.

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.

VD: Một công ti chuyên bán dụng cụ văn phòng thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng, hãy trình bày các phương án lập CSDL?

Ø Phương án 1: Gồm một bảng duy nhất chứa các thông tin cần thiết.

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

So_don

Số hiệu đơn đặt hàng

Ma_khach_hang

Mã khch hàng

Ten_khach_hang

Tênkhách hàng

Ma_mat_hang

Mã mặt hàng

So_luong

Số lượng

Ten_mat_hang

Tên mặt hàng

Dia_chi

Địa chỉ KH

Ngay_giao_hang

Ngàygiao hàng

Don_gia

Đơngiá (VNĐ)

Ø Phương án 2: Gồm ba bảng có cấu trúc tương ứng nhau

KHACH_HANG

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

Ma_khach_hang

Mã khách hàng

Ten_khach_hang

Tên khách hàng

Dia_chi

Địa chỉ

MAT_HANG

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

Ma_mat_hang

Mã mặt hàng

Ten_mat_hang

Tên mặt hàng

Don_gia

Đơn giá (VNĐ)

HOA_DON

Tên trường

Mô tả

Khoá chính

Sso_don

Số hiệu đơn đặt hàng

Ma_khach_hang

Mã khách hàng

Ma_mat_hang

Mã mặt hàng

So_luong

Số lượng

Ngay_giao_hang

Ngày giao hàng

Đánh giá bài viết
1 318
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm